ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ជី & ធីអ៊ីអាហរ័ណនីហរ័ណនិងអាហរ័ណនីហរ័ណ

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់លេខ ២៦០២ អង្គភាព ២ អគារ ៣ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទីក្រុងយីវូ

ទូរស័ព្ទ

tim: 13819962128
gloria: 15267391663

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?